tiistai 17. helmikuuta 2015

Pilvipalvelut on it-maailmasta tuttu termi.
Selvitä, mitä termi oikeasti käytännössä tarkoittaa ja minkä tyyppisiä palveluita se kattaa.
Mitä kaikkia asioita on otettava huomioon pilvipalvelua suunniteltaessa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilvilaskenta (eli pilvipalvelu) tarkoittaa internetissä tapahtuvaa tietotekniikan kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä. Pilvipalvelut ovat "pilvessä" tarjottavia palveluita. Pilvipalvelua tarjottavien palveluiden infrastruktuuri sijaitsee palveluita tarjoavan tahon omissa tiloissa, eikä palveluita ostavalla taholla välttämättä ole minkäänlaista tietoa, mitä taustalla oikeasti on. Asiakkaan on siis lähes mahdotonta tietää, kuinka hyvin palvelua tarjoava yritys ylläpitää omia palvelimiaan ja palveluitaan. Palvelun käyttämä verkko voi olla joko julkinen pilvi, yksityinen pilvi tai luotettu pilvi. Pilven tyyppi määräytyy lähinnä sen mukaan, kuka pilveä pääsee käyttämään ja kuka sen omistaa. Pilvipalvelua suunniteltaessa pitää ymmärtää tarvittava vapaan muistin määrä, käyttäjän tarpeet ja sijainti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti