sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Etsi tietoa ja kirjoita omin sanoin, mitkä ovat tietoturvan kannalta oleellisimmat asiat:
- mitkä ovat tietoturvan tavoitteet
- mitkä ovat tietoturvan kannalta suurimmat riskitekijät
- miten riskitekijät on parhaiten hallittavissa
- mitä tietotekniikan käyttäjä voi omalta osaltaan tehdä tietoturvan parantamiseksi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  tietoturvan tulisi perustua luottamuksellisuuteen. Kenenkään ei siis pidä oikeudettomasti käyttämään tietoa, 
     jota ei tarkoitettu hänelle. Riskeiltä suojataan sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisin ja teknisin     toimenpitein.
2. Tietoturva aukot, suojaamattomat tietokoneet/mobiili laitteet.
3. Hankkimalla asianmukaisen virustorjuntaohjelman ja asentaa päivitykset. 
4.  ^^

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti